05/02/2016

O DXN

DXN

Společnost DXN je úspěšně řízena z centra Malajsie a uskutečňuje koncepci „ONE DRAGON“, „ONE WORLD“, „ONE MARKET“ a „ONE MIND“. DXN dohlíží na celý proces – od pěstování Ganodermy, její zpracování, až po činnost marketingu zaměřenou na spotřebitele.

One Dragondxn czech republic

Celý proces – pěstování, zpracování a marketing – realizuje firma sama za přispění kontroly kvality produktů. Plantáže Ganoderma/Linghzi firmy DXN
zabírají 70 ha. Jejich plantáže jsou největší v Malajsii. DXN Ganoderma/Linghzi plantáži do Malajského programu Bioplán, což znamená, že vyhovují nárokům na certifikované bioplantáže.

Závod DXN na výrobu doplňků stravy se rozprostírá na celkové ploše 34 000 m2 a je vybavený nejmodernější technikou. Dva závody na zpracování Ganoderma/Linghzi se rozprostírají na ploše 42 000 m2 a tady, na zařízení špičkové kvality, vyrábějí potravinové doplňky a nápojové výrobky.
Nejnovější výrobní podnik DXN má sektor kosmetiky a sektor zpracování ovocných šťáv a enzymů, přibližně 70 000 m2 produkční plochy.

One World One Market

Do celého světa je rozšířena možnost připojení se ke společnosti a bonusový systém pro každého kmenového zákazníka. DXN Marketing je první mlm – firma, která spustila koncepci „Jeden svět, jeden trh“ umožňující distributorům, pocházejících z různých zemí, sponzorovat nové distributory na místní nebo i mezinárodní úrovni.

One Mind

Firma a kmenoví zákazníci mají společný zájem na úspěšném prodeji kvalitních DXN výrobků.

Poslání DXN

Posláním DXN je výzkum a rozvoj, směřující k zabezpečení výroby produktů špičkové kvality. Toto úsilí DXN o rozvoj výzkumu vedlo k tomu, že produkty firmy zodpovídají nejvyšším mezinárodním normám a jsou natolik přírodního původu jak je to jen možné.

Rozvojem výzkumu DXN zdůrazňuje svoje dlouhodobé cíle – za nejdůležitější považuje ochranu životního prostředí a zdraví člověka v každé výrobní fázi.

Facebook