Ganoderma lucidum a současná medicína

Zdeňka Navrátilová
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Praha

Ganoderma lucidum je dřevokazná houba, která je již po tisíce let využívána v tradiční východní medicíně v Číně, Japonsku a Koreji, kde je známá pod jménem ling-zhi či reishi. V současné době je tato houba populární po celém světě a řada studií potvrzuje její léčebné účinky. Tento článek shrnuje informace o této houbě, o obsahových látkách a jejích léčivých účincích.

Léčivé houby

První známky o léčebném využití hub lze nalézt již ve spisech starověké Číny a Indie starých tisíce let. V Evropě se o léčivých účincích hub zmiňuje Démokritos a Hippokrates. Theophrastos jako první uvádí ve své knize Histori a plantarum4 druhy a názvy hub. Další autoři (Dioskorides, Plinius Starší) zmiňují vesměs poživatelnost či jedovatost hub. Matthioli ve svém Herbáři neboli bylináři uvádí 6 druhů hub s léčivými účinky. Houby se používaly např. k zástavě krvácení, hojení ran, při bolestech hlavy, infekcích, empiricky byly zjištěny antibakteriální, protinádorové a imunostimulační účinky. Řadu těchto účinků potvrzuje i současná medicína (1).

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (lesklokorka lesklá) je stopkovýtrusá dřevokazná houba z čeledi Ganodermataceae. Houby mají 30–250 mm velký klobouk kruhovitého nebo oválného tvaru, na povrchu je lesklý, hladký, v mládí špinavě žlutý, později červenohnědý až kaštanově hnědý s tenkou kůrou. Rourky naspodu klobouku jsou 5–30 mm dlouhé, s velkými bílými až krémovými, později hnědavými póry. Třeň je obvykle postranní, vzácněji středový, 50–200 × 10–25 mm velký, válcovitý nebo nerovný, lesklý, tvrdý, červenohnědý, tmavohnědý až purpurově černý. Roste nepříliš hojně, jednotlivě nebo ve skupinách na kořenech, pařezech a bázích odumřelých kmenů dubů, méně často i jiných listnáčů, vzácně jehličnanů (2). Houby jsou nápadné lesklou plodnicí (latinské jméno Ganoderma pochází z řeckých slov ganos = lesklý a derma = kůže).

V České republice rostou i další druhy rodu Ganoderma – např. Ganoderma carnosum Pat. (l. jehličnanová) a G. applanatum (Pers. ) Pat. (l. ploská) (2).

Ganoderma lucidum je již po tisíce let využívána v tradiční východní medicíně v Číně, Japonsku a Koreji a v současnosti je součástí čínského lékopisu (Chinese Pharmacopoeia). V Číně je známá pod jménem ling-zhi, v Japonsku pod jménem reishi. V Asii se jí říká houba nesmrtelnosti a patří k vysoce ceněným léčivům. Používá se zejména k udržování dobré fyzické i psychické kondice, na zlepšení paměti a proti artritidě (3). Léčivé účinky byly potvrzeny v četných studiích a intenzivní výzkum dále probíhá (4).

V současné době se Ganoderma používá po celém světě a vzhledem k vysoké poptávce se uměle pěstuje, a to zejména v Číně, Koreji, Vietnamu, Thajsku a na Tchaiwanu (3, 4). Houba se pěstuje na dřevěných polenech či na substrátu z pilin a slámy, možná je také kultivace mycelia v bioreaktorech na pevném či tekutém substrátu(4). Přirozeně rostoucí houba má výrazně hořkou chuť, ta se však při umělém pěstování ztrácí. Vztah mezi hořkou chutí a farmakologickými účinky drogy není zcela jasný, pravděpodobně však většina účinků zůstává i při umělém pěstování zachována (3).

Obsahové látky

Ganoderma lucidum obsahuje více než 400různých biologicky aktivních látek (5). Hlavními účinnými látkami jsou polysacharidy a triterpenoidy, dále houba obsahuje steroly (ergosterola jeho deriváty, ?-sitosterol), seskviterpeny, alkaloidy, lektiny, proteiny (např. imunomodulační protein LZ-8), glykoproteiny, peptidy a aminokyseliny, nukleotidy a nukleosidy (adenosin), ribonukleové kyseliny, mastné kyseliny (olejová kys. ), vitaminy a stopové prvky (železo, zinek, měď, hořčík, mangan) a aromatické látky (4, 6, 7). Zajímavý je rovněž obsah organických sloučenin germania Ge-132 (3). Z polysacharidů jsou nejdůležitější ?-1–3a ?-1–6-D-glukan. Polysacharidy tvoří komplexy s proteiny, např. ganoderan A, B, C a D (5, 6). Triterpenoidů bylo z hub rodu Ganodermaizolováno kolem 150, např. kyselina ganoderová(vysoce oxygenovaný triterpenoid lanostanového typu), kys. lucidenová, ganodermová, ganoderenová, ganolucidová, lucidony, ganoderolya ganoderaly (4).

Léčebné účinky

Ganoderma lucidum vykazuje řadu účinků na organizmus, které byly potvrzeny v četných studiích. Zajímavé jsou zejména účinky na imunitní systém, za který zodpovídají polysacharidy, které dále vykazují protinádorové, antioxidační a hypoglykemické účinky. Imunomodulační účinky má také protein LZ-8. (4, 8). Protinádorové účinky spočívají v několika mechanizmech:polysacharidy mají imunomodulační a cytotoxický účinek a také inhibují angiogenezi. Protinádorový účinek byl zjištěn např. proti karcinomu prsu a prostaty, kolorektálnímu karcinomu, leukemii, lymfomu a myelomu (9, 10, 11). Při experimentu na myších došlo po podávání polysacharidů ke snížení hladiny glukózy v krvi a dále ke snížení hladiny celkového cholesterolu, triglyceridů a LDL cholesterolu a ke zvýšení hladiny HDL cholesterolu (12). Polysacharidy mají také chemoprotektivní a radioprotektivní účinek a chrání DNA před poškozením (6). Triterpenoidy vykazují hepatoprotektivní, antihypertenzivní, kardioprotektivní, hypolipidemický, protizánětlivý, antibakteriální (protiEscherichia coli, Salmonella typhi, Staphylococcusaureus, Streptococcus mutans aj. ), antifungální(proti Aspergillus fumigatus, A. niger, A. flavus aj. )a antivirový účinek (proti viru HIV a herpetickým virům), inhibují uvolňování histaminu, syntézu cholesterolu a ovlivňují agregaci krevních destiček. Adenosin inhibuje agregaci krevních destiček(4, 6, 8, 13). Germanium má protinádorový a analgetický účinek (3). Ganodermu je možné využít při léčbě řady potíží, např. hepatitidy, kardiovaskulárních onemocnění, artritidy, bronchitidy, astmatu, hypertenze, cukrovky a žaludečních vředů. Doporučována je také při poruchách paměti a k léčbě demence, tento účinek je vysvětlován protizánětlivým působením v nervové soustavě(3). Lze ji také použít jako doplněk při léčbě nádorových onemocnění a u HIV-pozitivních osob. Ganoderma snižuje nežádoucí účinky chemoterapie a ozařování (4, 14). Při experimentech na myších nebyl zjištěn žádný toxický účinek Ganoderma lucidum na organizmus(15). Nicméně k tomuto tématu je nedostatek informací a jsou potřeba další studie (6).

Přípravky

Na trhu je řada potravních doplňků, které obsahují Ganoderma lucidum v tabletách či kapslích (např. Dr. Řádek Ganoderma tbl. , MycoMedicaReishi cps. , MRL Reishi Ganoderma lucidum tbl. a Ganoderma RG cps. DXN). Někdy se používá i v kombinaci s jinými rostlinami či houbami, např. se shiitake (Lentinula edodes (Berk. ) Pegler, houževnatec jedlý). Koupit lze i přímo sušenou krájenou houbu či prášek z ní připravený. Většina obsahových látek Ganoderma lucidum je extrahovatelná horkou vodou, proto je častou aplikační formou i odvar. Na trhu jsou rovněž čaje, káva, potraviny a kosmetické přípravky, které ji obsahují.

Závěr

Ganoderma lucidum je zajímavá houba, která se po tisíce let využívá v tradiční východní medicíně. Současné studie potvrzují řadu účinků na organizmus a houba se ve formě potravních doplňků používá k léčbě řady potíží. Další studium obsahových látek a jejich semisyntetických derivátů může vést i k vývoji nových léčiv (16).

Literatura

Semerdžijeva M, Veselský J. Léčivé houby dříve a nyní. Praha:Academia, 1986.
Hagara L, Antonín V, Baier J. Houby. Praha: Aventinum, 1999: 105–106.
Patočka J. Ling-zhi – zázračná houba Ganoderma lucidum. Psychiatrie 1999; 3: 97–99.
Boh B, Berovic M, Zhang J, Zhi-Bin L. Ganoderma lucidumand its pharmaceutically active compounds. Biotechnol AnnuRev 2007; 13: 265–301.
Sanodiya BS, Thakur GS, Baghel RK, Prasad GBKS, Bisen BS. Ganoderma lucidum: A Potent Pharmacological Macrofungus. Curr Pharm Biotechnol 2009; 10: 717–742.
Paterson RR. Ganoderma – A therapeutic fungal biofactory. Phytochemistry 2006; 67: 1985–2001.
Wang C, Hou Y. Determination of trace elements in threemushroom samples of basidiomycetes from Shandong, China. Biol Trace Elem Res 2011; 142: 843–847.
Shiao MS. Natural products of the medicinal fungus Ganodermalucidum: occurrence, biological activities, and pharmacologicalfunctions. Chem Rec 2003; 3: 172–180.
Xu Z, Chen X, Zhong Z, Chen L, Wang Y. Ganoderma lucidumpolysaccharides: immunomodulation and potential anti-tumoractivities. Am J Chin Med 2011; 39: 15–27.
Sliva D. Ganoderma lucidum in cancer treatment. IntegrCancer Ther 2003; 2: 358–364.
Sliva D. Ganoderma lucidum in cancer research. LeukemiaResearch 2006; 30: 767–768.
Li F, Zhang Y, Zhong Z. Antihyperglycemic eff ect of Ganodermalucidum polysaccharides on streptozotocin-induceddiabetic mice. Int J Mol Sci 2011; 12: 6135–6145.
Sridhar S, Sivaprakasam E, Balakumar R, Kavitha D. EvaluationOf Antibacterial And Antifungal Activity Of Ganoderma lucidum(Curtis) P. Karst Fruit Bodies Extracts. WJST 2011; 1: 8–11.
Zhou X, Lin J, Yin Y, Zhao J, Sun X, Tang K. Ganodermataceae:natural products and their related pharmacologicalfunctions. Am J Chin Med 2007; 35: 559–574.
Smina TP, Mathew J, Janardhanan KK, Devasagayam TP. Antioxidant activity and toxicity profi le of total triterpenesisolated from Ganoderma lucidum (Fr. ) P. Karst occurring inSouth India. Environ Toxicol Pharmacol 2011; 32: 438–446.
Džubák P, Šarek J, Cwiertka K, Hajdúch M, Vydra D. Biologické účinky triterpenoidů: protizánětlivé, antimikrobiální, hepatoprotektivní, analgetické a další farmakologické aktivity. Klin Farmakol Farm 2004; 18: 96–101.

Mgr. Zdeňka Navrátilová
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky
Benátská 2, 128 01 Praha 2
navratil@natur.cuni.cz

Celý článek v originále zde
www.praktickelekarenstvi.cz | 2012; 8(4) | Praktické lékárenství

Facebook