Léčivé houby včera, dnes a zítra

S nesčetnými druhy mikro- a makroskopických hub se člověk setkává po cely svůj život a má příležitost\poznat jejich vítané, pozitivní působeni, ale též negativní účinky a vlastnosti. Houby představuji buď jednobuněčné, nebo mnohobuněčné organismy; často udivuji schopnosti přežívat v nepříznivých podmínkách, houževnatosti růstu, velikosti plodnic a obsahem a produkci zajímavých a perspektivních látek, mj. využitelných v prevenci i terapii řady onemocněni.

Stručná klasifikace hub

Z hlediska stavby stélky rozlišujeme houby nižší a vyšší. Houby s tělem rozlišeným v podhoubí (mycelium) a plodnici se označuji jako makromycety. Z nich nejvýznamnější jsou houby vřeckovýtrusé (Ascomycetina) a stopkovýtrusé (Basidiomycetina). Klasickým příkladem Ascomycetin je paličkovice nachová a rod Penicillium (štětičkovec), příkladem Basidiomycetin pak lesklokorka leskla, hlíva ústřičná, houževnatec jedly, hnojníkobecný, korálovec ježatý.

Zlepšení tělesné kondice a paměti

Plodnice velkého počtu druhů tzv. vyšších hub jsou již po staletí kuchyňsky a konzervárensky zpracovávány. Teprve bližším biochemickým zkoumáním v minulem století v nich byly objeveny nutričně cenné aminokyseliny, peptidy, proteiny a polysacharidy, dále vitaminy, stopové prvky atd. Z mikroelementů stoji za povšimnuti nadprůměrný obsah vanadu v hnojníku obecném a organických sloučenin germania v lesklokorce leskle a korálovci ježatem.

Houževnatec jedlý (Lentinus edodes, šii-take) je nejstarším pěstovaným druhem hub na světě. Japonci věří, že jeho pravidelnou konzumaci si lze prodloužit život. Plodnice obsahuji tzv. lentinany (polysacharidy) s protinádorovým účinkem, dále látky s imunomodulačním a antivirovým působením a purinový derivát eritadenin, který má schopnost výrazně snižovat cholesterolemii, triacylglycerolemii a glykemii.1,2,5 V tradiční medicíně je používán též při poruchach paměti a depresích.

Kloboukatá houba lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum, ling-zhi, reishi) je vice než 2 500 let užívaná v tradiční čínské medicíně k léčbě mnoha onemocněni (artritidy, hepatitidy B, chronické bronchitidy, gastritidy, nádorových chorob a imunopatie). Od roku 1937 se pěstuje uměle a jen v Japonsku se ročně vyprodukuje vice než 500 tun sušené houby. Je pokládaná za elixír života. Lesklokorka obsahuje široké spektrum účinných látek: steroidy, lektiny, volné aminokyseliny, triterpenoidy (kyselinu ganoderovou a kyselinu lucidenovou) s protizánětlivým (jeví se jako velmi perspektivní pro léčbu Alzheimerovy choroby) a analgetickým účinkem, ganoderan A a C, snižující hladinu glukózy v krvi, heteropolysacharidy s protinádorovou aktivitou, peptidoglykeny zmírňující hypertenzi, a další latky.

Známou a též jako potravina široce užívanou houbou je hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus). Vyrůstá na podzim a v zimě na živých stromech i odumřelých kmenech, nebo se pěstuje uměle. Její plodnice jsou tuhé, proto se musí před konzumaci dostatečně tepelně (vařením, dušením) upravit, aby byla snaze stravitelná. Z účinných látek je třeba vyzdvihnout polysacharidy ?-(1,3/1,6)-D-glukanoveho typu, lovastatin, ostreatin a vitaminy (B, C, D a K). Hlíva se užívá pomocně při imunopatologických stavech a při podávání chemo- a radioterapie, neboť zmirňuje nežádoucí účinky teto lečby.

Hnojník obecný (Coprinus comatus) vykazuje významné hypoglykemizující působeni.2 Parazitická jedla houba korálovec ježatý (Hericium erinaceus) tvarem plodnice připomíná mořský koral. Roste na poškozených kmenech buků a dubů. V Čechách je vzácná, ale bývá nacházená v Beskydech a v lesích Žďárských vrchů. V sušině obsahuje velké množství bílkovin, polysacharidů, draslíku, zinku a fosforu. Příznivě ovlivňuje funkce žaludku a střev, upravuje hladinu cholesterolu a odstraňuje unavu.7 Některým druhům korálovce (korálovec bukový a korálovec jedlový) je připisována také antibiotická aktivita.

Závěr

Produkty metabolismu některých vyšších hub přitahuji pozornost díky potenciálu ovlivňovat fyziologické parametry a zlepšovat fyzicky a psychický stav. Problémem je, že kromě doplňků stravy neexistuji registrované léčivé přípravky z těchto hub, takže používání zůstává nadále jen na úrovni lidové medicíny a empirie a nelze je doporučit k vlastni léčbě.

Literatura

Semerdžieva M, Veselský J. Léčivé houby dříve a nyní. Praha, Academia: 986.
Jahodář L. Léčivé rostliny v současné medicíně. Praha, Havlíček Brain Team
Patočka J. Ling-zhi – zázračná houba Ganoderma lucidum. Psýchiatrie
Zhu XL, Chen AF, Lin ZB. Ganoderma lucidum polysaccharides enhance the function of immunological effector cells in immunosuppressed
mice. J Ethnopharmacol
Potužák M. Úprava hladiny cholesterolu rostlinnými prostředky. Prakt. Lékáren.
Řádek M, Potužák M. Nove léčivé rostliny: Pleurotus ostreatus (Jackq.) P. Kumm. Čas českých lékárníků
www.celostnimedicina.cz

Facebook